Hoe werkt het?

Hoe komt een brief, CV of profiel bij Briefopbestelling tot stand?

Het is voor elke besteller altijd weer spannend om te weten hoe zijn of haar brief, CV of profiel er uiteindelijk uit gaat zien. We nemen u daarom graag mee om een kijkje in onze keuken te nemen, zonder dat we àl onze geheimen prijsgeven.

Maatwerk

Het meest belangrijke is misschien wel: élke brief is maatwerk! Zoals een maatkostuum alleen maar uitstekend past bij díe persoon met die afmetingen, zo past onze brief alleen maar bij die éne persoon, met díe achtergronden! Laten we het proces gewoon even volgen. U hebt de vragen allemaal beantwoord in het formulier op de website voor een brief, CV, profiel of alledrie. Nadat u hebt betaald komt de bestelling bij ons in de ‘Backoffice’ binnen. Daar zien we exact op welk tijdstip uw bestelling is binnen gekomen en weten we dus ook dat hij binnen 48 uur naar u moet worden verstuurd. De bestelling wordt automatisch verdeeld naar een van onze eindredacteuren. Die bekijkt de inhoud van de bestelling en verdeelt die naar een van zijn of haar schrijvers. Op dat moment krijgt de schrijver onmiddellijk bericht, email en/of sms, dat hij een nieuwe opdracht heeft. De schrijver heeft, waar dan ook ter wereld, toegang tot onze backoffice. Na het inloggen leest hij het invulformulier, ziet meteen welk model brief u hebt gekozen en kijkt op de website van het bedrijf waarnaar wordt gesolliciteerd. Dan gaat hij aan de slag met het échte werk!

Het échte werk!

De schrijver leest en herleest wat u als klant hebt geschreven en vormt zich een beeld van u. Daarmee gaat hij aan de slag en schrijft vervolgens op basis van uw input precies díe maatwerk brief die bij ú past. Binnen 36 uur ‘uploadt’ hij de geschreven brief of CV in ons systeem. Dat geeft de eindredacteur de tijd en ruimte om de brief nog eens dubbel te checken. Zijn alle gegevens goed ingevuld, past de brief bij de antwoorden in het invulformulier, is de rode draad in de brief herkenbaar, zijn de zinnen goed geformuleerd en is er misschien nog een spelfoutje ingeslopen? Pas als de brief voor de tweede keer intensief is gecheckt en eventueel is aangepast, wordt hij naar u als klant verstuurd. Op die manier borgen we onze hoge kwaliteit. Bij het versturen van de brief vragen we ook altijd feedback aan u. Tot ons grote plezier is ca. 98% van onze klanten tevreden tot zeer tevreden. Daar zijn we blij mee en we zullen er alles aan doen om dat ook zo te houden. Is een klant niet tevreden, dan wordt hij altijd binnen 8 uur gebeld. Samen met de klant proberen we dan tot een goede oplossing te komen. Dat is tot nu toe bijna altijd gelukt.

Onze schrijvers

Al onze schrijvers zijn specialisten op het gebied van taal die een intensieve incompany opleiding bij Briefopbestelling achter de rug hebben. Het schrijven van sollicitatiebrieven en CV’s is immers een vak apart! Het opleidingsniveau van onze schrijvers is minimaal HBO. Wie schrijver van Briefopbestelling [BoB] wil worden gaat eerst door een intensief selectieproces. Het begint met een Taaltoets. Dat is een toets die vergelijkbaar is met het Nationaal Dictee. Wie daarin meer dan 12 fouten maakt in een Multiple Choicetoets van 50 vragen zal nooit bij BoB aan het werk komen. Wie de toets succesvol maakt krijgt een x-aantal proefopdrachten van een eindredacteur. Als de eindredacteur er na een x-aantal proefopdrachten vertrouwen in heeft dat iemand zich tot een goed briefschrijver heeft ontwikkeld, en blijk heeft gegeven van een lerend vermogen, krijgt hij een contract.

Onze eindredacteuren

Al onze eindredacteuren zijn begonnen als briefschrijver. Dat is noodzakelijk omdat je het vak van briefschrijver eerst moet beheersen voordat je een ander kunt aan- en bijsturen. Voor een eindredacteur is het ook essentieel dat hij de vaardigheid heeft om een schrijver op een juiste manier van feedback te voorzien. Het virtueel aansturen van een team, de briefschrijvers werken allemaal vanuit hun eigen locatie, is een vaardigheid die lang niet iedereen tot zijn beschikking heeft. Ook binnen Briefopbestelling is er dus sprake van nauw teamwerk en elkaar elke keer weer inspireren om het nóg een stapje beter ter doen. Daar heeft iedereen plezier in en dat maakt het werk van een ‘Bobber’ zo boeiend.

Benieuwd hoe onze brieven, cv’s of profielen eruit zien? Via de onderstaande knop kunt u verschillende voorbeelden bekijken!

Bekijk voorbeelden of Ga naar bestellen