Blog - Werkloosheid

Grootste groei werkgelegenheid in afgelopen 10 jaar!

In 2018 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,2%. Dit is de grootste groei sinds 2008 (2,7%). Er kwamen in totaal bijna 190.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met ruim 70.000; een groeipercentage van 4,6%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens […]