Is er een standaard voor CV’s?

Er is geen standaard voor een CV. Wel verwacht een werkgever een aantal vaste onderdelen te zien op een CV. Dat begint met je persoonsgegevens, naam adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Sommige mensen twijfelen of je een geboortedatum moet noemen, zeker als je boven de veertig! bent, tegenwoordig. Of dat je een nationaliteit moet noemen, bijvoorbeeld als je een niet-Nederlandse nationaliteit hebt, of dat je je burgerlijke staat moet vermelden.

Bij al deze laatste gegevens geldt: het is niet verplicht! Daar kun je dus altijd zelf een keuze in maken.
Wij nemen principieel geen gegevens op over de burgerlijke staat en het aantal kinderen dat je eventueel hebt. Dat zijn privégegevens en heeft niets te maken met de werkzaamheden die je eventueel voor een werkgever gaat verrichten. Als je dat in een sollicitatiegesprek wilt vermelden is dat vroeg genoeg. Al deze gegevens bij elkaar noemen we de Persoonsgegevens of Personalia.
Daarnaast gaat het natuurlijk om een overzicht van je werkervaring en je opleidingsniveau. Bij wie heb je gewerkt, van wanneer tot wanneer en in welke functie of rol. Sommigen noemen daaronder puntsgewijs de Taken en Verantwoordelijkheden. Dat kan natuurlijk, maar het is wel gortdroog. Ook laat je daarin niet zien wat je in een bepaalde periode hebt bereikt en juist dat is vaak heel interessant! Ook je opleidingsniveau is van belang.  Dat kun je boven je werkervaring zetten, maar ook eronder. Dat is afhankelijk van het feit of je stevige opleidingen met een diploma of bul hebt afgerond, of dat je misschien heel veel werkervaring hebt op een bepaald niveau, maar de opleidingen blijven of bleven daarbij wat achter. Talenkennis, het nomen van competenties en overige zaken als vrijwilligerswerk, nevenfuncties en /of hobby’s zijn allemaal optioneel. Ons advies is daarin altijd: noem het als het je positie versterkt, laat het weg als het dat niet doet.

Waar let een werkgever op?

Elke werkgever ontvangt tegenwoordig honderden CV’s op een vacature. Behalve misschien voor de echt technische beroepen omdat daar momenteel een tekort is aan personeel. Wil je tussen die hele stapel CV’s en brieven opvallen, dan is het zaak dat je CV er verzorgd en overzichtelijk uitziet. Verzorgd, betekent dat je geen taalfouten maakt en geen vlekken of omgekrulde hoeken in het papier hebt. Overzichtelijk houdt in dat een werkgever met een snelle scan, want dat is wat iedereen doet, een beeld krijgt van jouw ervaring, de banen die je hebt gehad en je opleidingsniveau. Gun een werkgever witruimte op een pagina! Het idee dat je een CV op twee A-viertjes vol moet proppen is echt achterhaald.

‘It pleases my eyes’

Een mooi voorbeeld daarvan is ons marktonderzoek in Engeland, een aantal jaren geleden. De geldende optie was daar: een CV behoor je op één A-4tje te kunnen weergeven. Toen ik vroeg wie dat had bepaald, kreeg ik als antwoord: ‘Dat weet iedereen.’ Iedereen is niemand of andersom, dus het leek ons de moeite waard om te onderzoeken of dat ook klopte. Wij namen onze eigen CV’s mee in drie en vier pagina’s naar een drietal bedrijven. De eerste was de Royal Bank of Scotland. Toen de HR-manager het CV bekeek en nog eens bekeek was haar reactie; ‘It doesn’t hurt my eyes’.
Bij de volgende bank reageerde de HR-manager met de woorden: ‘It pleases my eyes!’ En bij het derde bedrijf kregen we de opmerking over het CV ; ‘So nice!’ Toen wisten we uiteraard genoeg!
Gun de lezer rust op de pagina en houdt het vooral overzichtelijk. Dat is veel belangrijker dan het terugbrengen tot een ‘verplicht’ aantal pagina’s. Onze internationale onderzoeken, dus óók in Nederland, hebben tot nu toe steeds iets anders uitgewezen.